ප්‍රධාන පුවත

පැය 06කට පසුව රටටම විදුලිය එයි

Friday, 2021 Dec 03 - 17:51

පැය 06කට පසුව සමස්ත දිවයිනේම විදුලි බල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කළ බව විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කර සිටිනවා. ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ සිදුවූ හදිසි බිඳ

Read more
උණුසුම් පුවත්
Friday, 2021 Dec 03 - 17:51

පැය 06කට පසුව සමස්ත දිවයිනේම විදුලි බල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කළ බව විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කර සිටිනවා. ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගයේ සිදුවූ හදිසි බිඳ

Read more
Friday, 2021 Dec 03 - 17:18

    අනුරාධපුර, හබරණ, ලක්ෂපාන, අතුරුගිරිය, කොත්මලේ, කටුනායක, බියගම සම්ප්‍රේෂණ මාර්ගවල විදුලි සැපයුම මේ වන විට යථා තත්ත්වයට පත්කර ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ සාමානාධිකාරී එම්.ආර් රණතුංග පවසනවා. ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ හදිසි

Read more
Friday, 2021 Dec 03 - 10:31

වේදිකාව මෙන්ම පුංචි තිරයෙන් ද සිය රංගන ප්‍රතිභාවෙන් හැඩ කල ප්‍රවින රංගනවේදි සම්පත් තෙන්නකෝන් අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. අභාවප්‍රාප්ත වූ සම්පත් තෙන්නකෝන්ගේ දේහය ඔහුගේ පෞද්ගලික ඉල්ලීමක්

Read more
Friday, 2021 Dec 03 - 07:41

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රට තුළ ගෑස් බෙදා හැරීම අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න ප්‍රකාශ

Read more

දවසේ වීඩියෝව