අගෝස්තු මස 01 සිට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ තරඟාවලියේ හිමිකම් දරන්නා වන Innovative Production Group FZE (IPG) විසින් රටේ වත්මන් ‘ආර්ථික තත්ත්වය’, තරඟාවලිය පැවැත්වීම සඳහා සුදුසු නොවන බව සඳහන් කරමින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ය.

අදාළ නිවේදනය පහතින්,

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්