ඊයේ (21) දින පැවති අමාත්‍යමණ්ඩල රැස්වීම සහ පක්ෂ නායක රැස්වීම් වලදී විමල් වීරවංශ – වාසුදේව නානායක්කාර සහ උදය ගම්මන්පිල ඇමතිවරුන් විසින් ඉතා දැඩි ලෙස මතු කළ කරුණු පිළිබඳව නැවත සලකා බලා 20 වැනි සංශෝධනය නැවත සංශෝධනය කිරීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් උත්සාහයක් ගනිමින් සිටින බව වාර්තාවේ.

රට පුරා පැන නැගී ඇති විරෝධතාවයන්ට සංවේදී වෙමින් අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කළ යුතු බවට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කොට ඇති බව අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව විගණන කොමිසම නැවත පිහිටුවීම, රජයට අයත් සමාගම් විගණනය කිරීම, හදිසි පනත් සම්මත කිරීමේ ප්‍රතිපාදනය ඉවත් කිරීම යන කරුණු 03 පිළිබඳව දැනටමත් එකඟතාවයකට පැමිණ ඇති බව වාර්තාවේ. නමුත් ද්විත්ව පුරවැසි ගැටළු මේවන තුරු විසඳී නැති බවද වාර්තාවේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්