බන්දුල ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ වැඩ අරඹයි

නව ජනාමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන, පොල්හේන්ගොඩ පිහිටි ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දී අද සිය රාජකාරී ආරම්භ කළා.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා හමුවේ නව ජනමාධ්‍ය  අමාත්‍යවරයා ලෙස අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන් ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ඉන් කෙටි වේලාවකට පසු ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයට පැමිණ නිල වශයෙන් සිය ධූරයේ වැඩ ආරම්භ කළ බවයි එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

මීට පෙරද ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා. එම ධූරයට අමතරව ආචාර්ය ගුණවර්ධන ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා ලෙස ද අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්