හදිසි අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක අද (21) සවස කැඳවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පියවර ගෙන ඇත.

මෙම හදිසි කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම අද සවස 4ට ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

සාමාන්‍යයෙන් බදාදා පස්වරුවේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිතව ඇතත් 20 වන සංශෝධනය හෙට (22) දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බැවින් මෙම හදිසි කැබ්නට් හමුව කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ.

මීට අමතරව ආණ්ඩු පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමද අද සවස 6.30ට ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීම හෙට දිනයේ අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණද 20 වන සංශෝධනය මුල්කරගෙන එයද අද දින ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ කැඳවීමට ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්