ප්‍රධාන පුවත

ගාලුමුවදොර අරගල භූමිය තව දින දෙකකින් ඉවත්කර ගැනීමට සූදානමක්

Thursday, 2022 May 26 - 11:37

ගාලුමුවදොර අරගල භූමිය තව දින දෙකකින් ඉවත්කර ගැනීමට සූදානමක් ගාලුමුවදොර අරගල භූමිය තවත් දින දෙකකින් ඉවත් කර ගැනීමට විරෝධතාකරුවන් සූදානම් වනවා. ඒ, අරගල භූමියට දින

Read more
උණුසුම් පුවත්
Thursday, 2022 May 26 - 14:30

මෙවර අයවැය තුළින් නැවත බදු ප්‍රතිශතය ඉහළ දැමිමට කටයුතු කරන බව අග්‍මෙවර අයවැය තුළින් නැවත බදු ප්‍රතිශතය ඉහළ දැමිමට කටයුතු කරන බව අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ

Read more
Araliyagaha mandiraya
Thursday, 2022 May 26 - 13:44

නෝ ඩීල් ගමේ අරගලකරුවන් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය දෙසට. කොළඹ මල් පාරේ පිහිටි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ආසන්නයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හට ගෙන තිබෙන බව වාර්තා වී ඇත මේ අනුව

Read more
Thursday, 2022 May 26 - 12:27

ණයවර ලිපි විවෘත කිරිමට හැකියාව ලැබී ඇති බැවින් ඉදිරි දින 06 තුළ වෙළඳපොලට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර නිකුත් කිරිමට හැකියාව ලැබෙනු ඇති බව ලාෆ් ගෑස් සමාගම

Read more
Power-CUT
Thursday, 2022 May 26 - 11:26

අද හෙට දෙදින තුල විදුලිය කැපෙන්නේ මෙහෙමයි. පැය 2යි විනාඩි 10ක විදුලි කප්පාදුවක් අද (26) සහ හෙට (27) දෙදින තුල සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

Read more

දවසේ වීඩියෝව