ගාලු මුවදොර අරගලයට දින 50ක් පිරීම නිමිත්තෙන් සංවිධානය කර තිබූ විරෝධතා පාගමන කොළඹ 01, බැංකු මාවත අසළ දී උණුසුම් මුහුණුවරක් ගැනීම හේතුවෙන් එය පාලනය කිරීම සඳහා පොලීසිය විසින් කඳුළු ගෑස් ප්රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

මෙම විරෝධතා පෙළපාලිය සඳහා පොලීසිය විසින් අධිකරණ නියෝගයක් ද ගෙන තිබුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්