ප්‍රේම සබදතා ඇති කර ගනිමින් කාන්තාවන් රවටා මුදල් ලබා ගන්නා ජාවාරම් පිළිබද තොරතුරු රැසක් අනාවරණ වී ඇතැයි මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් වීරසේකර පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේ යම් ආකාරයකින් ඔබට එවැනි සිදුවීමක් වනවානම් වහාම 118 අංකයට ඇමතුමක් ලබාදෙන ලෙසද එවැනි පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කරනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්