21 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂඥ කණ්ඩායමක් අද (10) ආපදාවට පත්ව ඇති MT New Diamond නෞකාවට ගොඩ වූ බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පවසයි.

විදේශීය ආපදා කළමණාකරන විශේෂඥයින් 17 දෙනෙකු හා ආපදා කළමණාකරනය පිළිබඳ විශේෂඥ පුහුණුව ලැබූ
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සිව් දෙනෙක් ඊට අයත් විය.

එම පිරිස නෞකාවට ගොඩ වී එහි නිරීක්‍ෂණ කටයුතු සහ සිදුව ඇති ආපදාව තක්සේරු කිරීමේ කටයුතුවල
නිරතව සිටින බව නාවික හමුදා පවසයි.

ආපදාවට ලක් වූ නෞකාව මේ වන විට කල්මුණේ සිට නාවික සැතපුම් 50ක් පමණ (කිලෝමීටර 93ක් පමණ)
ගැඹුරු මුහුදේ රඳවාගෙන එම මුහුදු ප්‍රදේශයේ පවතින රළු ස්වභාවය ද හමුවේ මෙම මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්