ඒකාධිපතිවාදයට පාර කපන 20 වන සංශෝධනය අක්‍රිය කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා අමරපුර-රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාව නිවේදනය කර සිටී.

අද (12) දින විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංඝ සභාව පෙන්වා දී ඇත්තේ 20 වන සංශෝධනය මානව සමාජයේ දියුණු ලක්ෂණයක් වන මිනිස් චින්තනයේ නිදහසටත්, ක්‍රියාකාරීත්වයටත් බරපතළ ලෙස බාධා කරන නොදියුණු ගෝත්‍රික සමාජයකට ආපසු ගමන් කරන නීති සම්මතයක් බව තහවුරු වූ හෙයින් එය සම්මත නොකරන ලෙස ආණ්ඩුවට අවධාරණය කිරීමට අප සංඝ සභාව තීරණය කොට ඇති බවය.

එම නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන්ම මෙසේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්