20 වැනි ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය විසින් යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

එහි නීති අධ්‍යක්ෂ නිමල් පුංචිහේවා පැවසුවේ, අදාළ යෝජනා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට භාර දී ඇති බවයි.

පවතින රෙගුලාසි අනුව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව රැස්වීමේදී ඝණ පූර්ණය ලෙස සාමාජිකයින් තිදෙනාම සිටිය යුතු වනවා. ඒ අනුව එක් අයෙකු හෝ නොමැති අවස්ථාවල මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව රැස්වීමට හැකියාවක් නැහැ.

මේ හේතුවෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව රැස්වීම සඳහා අවශ්‍ය ඝන පූර්ණය සභා සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකු ලෙස වෙනස් කරන්නැයි මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සිය යෝජනාව මගින් ඉල්ලා තිබෙනවා.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස අත්දැකීම් සහිත නිලධාරියෙකු පත් කිරීම ද විසි වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කළ තවත් යෝජනාවක්.

ඒ අනුව නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරයෙකු හෝ ඊට ඉහළ නිලයක් දැරූ, විශ‍්‍රාමික නිලධාරියෙකු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කරන ලෙස මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය මෙහිදී යෝජනා කර තිබෙනවා.

19 වැනි ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ පිහිට වූ ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සාමාජිකයින් තිදෙනෙකුගෙන් සමන්විත වනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්