සමගි ජන බලවේගය පක්ෂයේ සහකාර ලේකම් ධුරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා පත් කර ඇත.

කොළඹ මාක්ස් ප්‍රනාන්දු මාවතේ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ දී අද (01) එයට අදාළ පත්වීම් ලිපිය විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් ජයවර්ධන මහතා වෙත ප්‍රධානය කරනු ලැබීය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා මෙම ධුරයට අමතරව සමගි ජනබලවේගයේ මානව හිමිකම් කමිටුවේ ප්‍රධානියා ලෙස ද කටයුතු කරනු ලබයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්