වෙසක් පොහොය හේතුවෙන් එළඹෙන මැයි 15 සහ 16 යන දිනවල මත්පැන් අලෙවි සැල් වසා තබන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්