හිටපු මන්ත්‍රී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

කෝපායි පොලීසිය විසින් ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මිය ගිය කොටි සාමාජිකයකු වූ තිලීපන් සමරුවක් සිදුකිරීම හේතුවෙනි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්