රෝගී සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික දිනයට සමගාමීව “රෝගී සුරක්ෂිතතාවයේ වැදගත් කම ලොවට කියාපාමින්” කොළඹ, නෙළුම් කුළුණ අද (17) සවස 6 සිට තැඹිලි වර්ණයෙන් ආලෝකමත් කිරීමට නියමිතය.

එසේම, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රය සහ දිවයිනේ සියලුම රෝහල් තැඹිලි පැහැයෙන් ආලෝකමත් කිරීමටද කටයුතු යොදා ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මස 17 දින “රෝගී සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ අන්තර්ජාතික දිනය” ලෙස සැමරීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් 2019 වසරේ පැවති 72 වන සමුළුවේදී තීරණය කරන ලදී.

ඒ අනුව රෝගීන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය ගෝලීය වශයෙන් ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස සලකමින් 2020 මෙම වර්ෂයේදී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සාමාජික රටවල් 194ක් එම දිනය අද සමරනු ලබයි.

ඒ අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් රෝගීන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගෝලීය සහයෝගීතාවය සහ සියලු රටවල් සහ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ගේ සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ලෝක රෝගී සුරක්ෂිතතා දිනය වෙනුවෙන් සියලු පාර්ශවවලින් ඉල්ලීමක් කෙරේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්