ලබන සඳුදා (25) සිට රජයේ හා රජයේ අනුමත ඉගනීමනැවත විවෘත කිරීමට නියමිතය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව දන්වා ඇති අතර, එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් දැක්වෙන්නේ සඳුදා , අඟහරුවාදා හා බ්‍රහස්පතින්දා යන දිනවල පාසල් විවෘත කර පවතින බව හා බදාදා හා සිකුරාදා යන දිනවල නිවසේ සිට සිදු කළ හැකි ක්‍රියාකාරම් ලබා දෙන බවයි.

එසේ නොමැති නම් බදාදා හා සිකුරාදා යන දෙදෙනි තුළ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය හරහා දරුන්වන්ට ඉගනුම් කටයුතු සිදු කිරීමට කටයුතු කරන බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් කොට ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්