මෙරට නව සංචාරක තානාපතිවරයා ලෙස හිටපු සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සනත් ජයසූරිය මහතා පත් කර ඇත.

සංචාරක අමාත්‍යාංශය විසින් බිඳ වැටී ඇති මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නගා සිටුවීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවලක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එහි එක් ක්‍රියාවලියක් ලෙසින් ඊයේ (4) රාත්‍රියේ කොළඹ පැවති උත්සවයකදි සංචාරක උපදේශක සභාවක් පත්කොට එම උපදේශකයන් හට පත්වීම් භාර දීම නිල වශයෙන් සිදු කර තිබේ.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්