සංචාරක මණ්ඩලයේ සභාපතිනිය ඉල්ලා අස්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිනි කිර්මාලි ප්‍රනාන්දු සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඇය සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය සංචාරක අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු වෙත යොමු කරමින් මේ බව දැනුම්දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

newsmania.lk

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්