මගීන් දෙදෙනෙකුට ආහාර ලබා නොදෙන බවට සඳහන් දර්ශන ඇතුළත්, පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය හරහා විකාශනය වූ වීඩියෝවකට අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම විසින්  නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

 

එහිදී ව්‍යාපාරික පන්තියේ ගමන් ගත් මගීන් හට තෝරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ආහාර නොමැති බවට වන විඩීයෝවේ දර්ශන ප්‍රතික්ශේප කරන  ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම කියා සිටින්නේ එම විඩියෝ පටය මගින් ගුවන් සමාගම කෙරෙහි මහජන අප්‍රසාදය ඇති කිරීමට හිතාමතාම කරුණු සාවද්‍ය ලෙස නිරූපණය කිරීමක් සිදු කරන බවයි.

 

තව දුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරන ගුවන් සමාගම කියා සිටින්නේ අදාල විශේෂිත ගුවන් ගමන් වාරයේදි ව්‍යාපාරික පන්තියේ මගීන් හට  තෝරා ගැනීම සඳහා  කුකුල් මස්, මුහුදු ආහාර, හරක් මස් සහ නිර්මාංශ වශයෙන් ආහාර වේල් හතරක් පිරිනැමූ බව හා  ඒවා අතරින් තම රුචිකත්වය අනුව තෝරා ගැනීමට පහසුකම් ලබා දුන් බවය.

 

එහිදි ඇතැම්විට එක් ආහාර වේලක් අවසානයේදි ප්‍රධාන ආහාර වර්ග වලට අයත් ඇතැම්  විකල්ප ආහාර වර්ග අවසන් වී තිබිය හැකි බව කියා සිටින ගුවන් සමාගම තව දුරටත් දක්වා සිටින්නේ, ඒ අනුව එම අවස්ථාවේදි පවතින ආහාර අතරින් තෝරා ගැනීම සඳහා මගීන්ට  ඉඩ සැලැස්වීම ලෝකය පුරා ගුවන් සේවාවන්හි පවතින සම්මත පුරුද්දක් වන බවයි. 

 

අදාළ විඩියෝවේ සඳහන් වන්නේ එවැනි අවස්ථාවක් බවද, එම අවස්ථාවේ අදාළ මගීන් විසින් ඉල්ලීම් කරනු ලැබූ අහාරයේ තොග අවසන් වී තිබීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා විකල්ප ආහාර ඉදිරිපත් කළද, අදාළ විඩියෝ දර්ශනය සිදු කරනු ලැබූ තැනැත්තා විසින් එම අවස්ථාව පිළිබඳව වැරදි ප්‍රතිරූපයක් මවමින්, ආහාර නොමැති අවස්ථාවක් ලෙස නරඹන්නන්ට තේරෙන පරිදි විඩීයෝ ගත කර ඇති බව කියා සිටින ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම තම සේවය මගින්  මගීන් හට  උපරිම සුවපහසුව සහ රැකවරණය ලබා දීමට උත්සාහ කරන බව කියා සිටියි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්