කතානායකවරයා විසින් අද පස්වරු පහට විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා ඇත.

මීට පෙර ඔහු විසින් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ, ජනාධිපති වරයා විසින් අද (13) දින සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය ලබා දෙන බවට, තමාට දුරකථනයෙන් දැනුම් දුන් බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්