පුද්ගලික බස් රථ හිමියන් විසින් ආරම්භ කළ විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කඩුවෙල බත්තරමුල්ල මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා ඇතිව තිබේ.

ඉන්ධන ඉල්ලා ආරම්භ කළ මෙම විරෝධතාවය මේ වන විට තලංගම ඩිපෝව ඉදිරියේ පැවැත්වෙන අතර, එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා රියදුරන්ගෙන් පොලිසිය ඉල්ලා සිටින්නේ  වෙනත් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්