විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් අතර හමුවක් අද (02) පවත්වා ඇත.

හමුව විදේශ අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වා ඇති අතර ශ්‍රී ලංකව හා ඇමරිකාව අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු හා ආර්ථික කටයුතු ඇතුළු දෙරටට වැදගත් වන කරුණු රැසක් එම හමුවේදී සාකච්ඡා කර ඇති බව විදේශ අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් කර ඇත.

එම හමුව විදේශ අමාත්‍යාංශයේ දී පවත්වා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව හා ඇමරිකාව අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු හා ආර්ථික කටයුතු ඇතුළු දෙරටට වැදගත් වන කරුණු රැසක් එහිදී සාකච්ඡා කෙරුණු බව විදේශ අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්ව ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්