විදේශ අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරිය වැඩ භාර ගනියි

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් වශයෙන් පත් වූ අරුණි විජේවර්ධන අද දින විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී සිය ධුරයේ වැඩභාර ගනු ලැබුවා.

මැයි 20 වැනි දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇය විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වශයෙන් පත් කරනු ලැබුවා.

වැඩභාර ගැනීමෙන් අනතුරුව පැවති චාම් උත්සවයෙන් පසු විදේශ ලේකම් විජේවර්ධන මහත්මිය අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් අමතනු ලැබුවා.

වසර 34 ක් මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ කටයුතු කළ සාමාජිකාවක් වන එතුමිය සිය වෘත්තීය කාලය තුළ කොළඹ  විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ බොහෝ  තනතුරු හොබවා  ඇත.

තවද, ජිනීවාහි  එක්සත්  ජාතීන්ගේ  ශ්‍රී  ලංකා  නිත්‍ය  නියෝජිත කාර්යාලයේ මැලේසියාවේ  ශ්‍රී ලංකා  මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සහ පිලිපීනයේ ශ්‍රී  ලංකා තානාපති කාර්යාලය  යනාදී විදේශ රටවල පිහිටි දූත මණ්ඩලවලද සේවය කොට තිබෙනවා.

එතුමිය  ඔස්ට්‍රියාවේ තානාපතිනිය සහ වියානාවේ පිහිටි එක්සත් ජාතීන්ගේ  සංවිධානවල නිත්‍ය නියෝජිතවරිය වශයෙන් ද සේවය කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යාංශයෙන් ලද පත්වීම අනුව අරුණි  විජේවර්ධන වියානාහි ජාත්‍යන්තර  පරමාණුක  බලශක්ති ආයතනයට (IAEA) අයත් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ආයතනයේ ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂවරිය ලෙසද කටයුතු කළා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්