මෙම වසරේ විදුලි බිල ඉහළ දැමීමට කටයුතු නොකෙරුවහොත්, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 230ක පමණ පාඩුවක් විඳීමට සිදුවන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසයි.

එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ, විදුලි බිල සංශෝධන කටයුතු රජයේ ප්‍රතිපත්ති මත තීරණය කෙරෙනු ඇති බව ය.

“ඒක තීරණය වෙන්නේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති මත. රජයේ තීරණය කළොත් මේකට සහනාධාරයක් දෙනවා, මොන කණ්ඩායමට ද සහනාධාරයක් දෙන්නේ කියලා, ඒ ප්‍රතිපත්ති මත තමයි අපි තීරණය කරන්නේ විදුලි බිල සංශෝධනය විය යුත්තේ කියලා. ඒක රජයේ ප්‍රතිපත්තිය. රජයේ ප්‍රතිපත්තිය අපිට දන්වපුවාම අපි ඒ පිළිබඳ අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරනවා.”

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්