ලෝක බැංකුවෙන් ලංකාවට අනතුරු ඇගවීමක්

ප්‍රමාණවත් සාර්ව ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් ක්‍රියාත්මක වනතුරු ශ්‍රී ලංකාවට නව මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට සැලසුම් නොකර බව ලෝක බැංකුව පවසනවා.

එසේම ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ගැන සැලකිලිමත් වන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා සුදුසු ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව උපදෙස් දීමේදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කරන බවද ඔවුන් සඳහන් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා දැනටමත් අනුමත කර ඇති ඇතැම් මූල්‍ය ව්‍යාපෘති නැවත සමාලෝචනය කර එම මූල්‍ය සහාය ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ මෙන්ම දිළිඳු ජනතාව සඳහා සහන ලබාදීම, ගොවීන් සහ කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා අවශ්‍ය සහන ලබාදීම සඳහා යොමු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි ලෝක බැංකුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්