රනිල්ගේ නිවස ඉදිරිපිට අරගලකරුවන්ට ප්‍රහාරයක්

පොලීසියෙන් තවත් ජල හා කදුළුගෑස් ප්‍රහාරයක්

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කොළඹ පිහිටි පෞද්ගලික නිවස ඉදිරිපිට අරගලකරුවන් පිරිසක් වි‌රෝධතාවයේ නිරතව සිටියහ.

එම පිරිසට මීට සුළු වේලාවකට පෙර පොලීසිය විසින් ජල හා කදුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබේ.

http://www.newsmania.lk/

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්