මෙරට ආර්ථිකය මේ වසර තුළ සියයට 7.6 කින් සංකෝචනය වෙනු ඇති බවට අනාවැකි පල වී ඇත.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ආසියානු රටවල් පිළිබඳව කළ ආර්ථික විශ්ලේෂණයකින් අනතුරුව මේ බව අනාවරණය වී ඇත.

එම විශ්ලේෂණ මගින් පෙන්වා දෙන්නේ 2023 වසර තුළදිද මෙරට ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් තව දුරටත් පහළ මට්ටමක පවතිනු ඇති බවයි.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්