අද (22) අළුයම ගාලු මුවදොර අරගල භූමියට එල්ල කළ  ප්‍රහාරය හෙළා දකින බවට ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව  විසින්  නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත. 

එම නිවේදනය මගින් ඔවුන් දක්වා සිටින්නෙ, එම ප්‍රහාරය විධායක බලතල යොදාගනිමින්  ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කරන සිදුවීමක් වන බවයි.

තවද එම ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ අපරාධකරුවන් හඳුනාගෙන සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසටත්, මින් ඉදිරියට එවැනි ක්‍රියාවන්  හෝ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීම සඳහා රාජ්‍ය පාලනය තුළ ක්‍රියාත්මක වන කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීමට වග බලා ගන්නා ලෙසත් මෙහිදි කොමිසම රජයට අවධාරණය කර ඇත.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්