මහකන්නය සඳහා අනිවාර්යෙන්ම පොහොහොර ලබා දෙනවා-  කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර

ඉන්දියාවෙන් මෙරටට ලැබීමට නියමිත මෙට්ට්‍රික් ටොන් 65,000ක යූරියා තොගය මහ කන්නය සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසනවා.

රසායනික පොහොර අපනයනය මේ වන විට ඉන්දියාව තාවකාලිකව තහනම් කර තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් එම යූරියා තොගය මෙරටට ලබා ගැනීමට ඉන්දීය රජයේ නිර්දේශය මෙතෙක් ලැබී නොමැති බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

රට පුරා වගා සංග්‍රාමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බවද අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.

https://www.newsmania.lk/

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්