බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින විශේෂ ගණයේ අපරාධකරුවන් පිරිසක් සිදුකරන ආහාර වර්ජනයට බලපා ඇති එක් කරුණක් පිළිබඳ සලකා බැලිය හැකි බව බන්ධනාගාර ප‍්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශිනී ප‍්‍රනාන්දුපුල්ලේ පවසනවා.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය සඳහන් කළේ කොරෝනා වෛරසයේ බලපෑම හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ඥාතීන් හමුවීම තාවකාලිකව නවත්වා ඇති බවත් එය සියලූම බන්ධනාගාරවල දැනටමත් ක‍්‍රියාත්මක බවයි. පවතින සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ සලකා සියලූම බන්ධනාගාරවල දැනට තාවකාලිකව නවත්වා ඇති රැදවියන්ට ඥාතීන් හමුවීම සදහා අවස්ථාව ලබාදීමටයි මේ වනවිට අවධානය යොමුවී ඇත්තේ. ඒ, සෞඛ්‍ය අංශවල උපදෙස් මතයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්