ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙක් විසින් පදවාගෙන ආ සුඛෝපභෝගී වාහනයක් ආසන්න දිනක කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ කාන්තා පාසලක තාප්පයේ හැපී ඇතැයි ජාතික පුවත්පතක් වාර්තා කර ඇත.

අපුයම තුනට පමණ බීමතින් සිට ඇති මෙම ඇමතිවරයා විසින් පදවාගෙන ආ වාහනය වැදීමෙන් එම පාසලේ තාප්පයට අලාභහානි සිදුවී ඇතැයි ද එහි සඳහන් වේ.

නමුත් පැය කිහිපයක් ඇතුලත එය නැවත පිලිසකර කර සකස් කර දීමට කටයුතු කර ඇති බවත් දැනට අනතුරට ලක් වූ වාහනය කොළඹ 7 ප්‍රදේශයේ රාජ්‍ය ආයතනයක පිටුපස ගාල් කර ඇති බවත් වාර්තාව කියයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්