පොහෝ දිනට කලින් තොරණ රාජයා බිමට

එළැඹෙන වෙසක් පුරපසළොස්වක පොහොය වෙනුවෙන් පිටකොටුවේ ඉදිකර තිබූ තොරණ කඩා වැටී තිබෙනවා. පවතින අධික සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් තොරණ කඩා වැටෙන්න ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

newsmania,lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්