බර අනුව පොල් ගෙඩියේ මිල තීරණය කිරීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කරයි.

පොල් මිල සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන ගැටලුව නිරාකරණ කිරීම සඳහා මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීමට සිදුවන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්