ලබන 25 වැනිදා සිට සඳුදා, අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්තින්දා දිනවල පමණක් පාසල් පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

සියලු විදුහල්පතිවරුන් සහ කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත චක්‍ර ලේඛයක් නිකුත් කරමින් දැනුම් දෙන්නේ බදාදා සහ සිකුරාදා දිනවල නිවෙස්ගත හෝ මාර්ගගත ඉගැනුම් ක්‍රියාවලියකට පියවර ගන්නා ලෙසයි.

ඒ අනුව පළමු පාසල් වාරය සැප්තැම්බර් මස 07 වැනිදා දක්වා දිර්ඝ කර ඇති බවත් පළමු ශ්‍රේණියේ සිට 11 වන ශ්‍රේණිය දක්වා අත්‍යවශ්‍ය ඉගැනුම් නිපුණතා ආවරණය වන පරිදි සංශෝධිත විෂය නිර්දේශ ලබාදෙන අතර ලබන සඳුදා සිට එම සංශෝධන විෂය නිර්දේශය අනුව ඉගැන්වීම් කළ යුතු බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

කෙසේ වෙතත් පළමු වාර පරීක්ෂණය නොපැවැත්විය යුතු බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී තිබේ.

සිසුන් නිල ඇඳුමින් සැරසී පාසලට පැමිණිය යුතු වුවත් , ඇතැම් සිසුන්ගේ පාවහන් හා නිල ඇඳුම්වල පවතින යම් යම් අඩුපාඩු හෝ ගැටලු හේතුවෙන් ඔවුන් පාසලට පැමිණීම අධෛයර්මත් නොකළ යුතු බව ද අදාළ චක්‍රලේඛයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්