පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බවට තහවුරුවීමත් සමඟ ඔහුගේ ආශ්‍රිතයින් වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි සහ හේෂා විතානගේ ස්ව කැමැත්තෙන් ස්වයං නිරෝධායනයට යොමුවී ඇත.

පසුගියදා සජීවී රූපවාහිනී දේශපාලන වැඩසටහනකට කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බවට තහවුරු වූ මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා සමඟ තමන් සසභාගී වූ නිසා ස්ව කැමැත්තෙන් ස්වයං නිරෝධායනයට එක්වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි ‘නිව්ස් මේනියා’ වෙත ප්‍රකාශ කළේය.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්