අද දිනපාර්ලිමේන්තු ප්රවේශ මාර්ගයේ පැවති වි#රෝධතාවයක දී පුද්ගලයින් 12දෙනෙකු පොලීසිය විසින් අ ත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

එම පිරිස “වි ශ්වාසභංගයට සහාය ලබාදෙන්න…” යනුවෙන් වි#රෝධතා පුවරු ප්රදර්ශනය කරමින් ජයන්තිපුර ප්රවේශ මාර්ගයේ එම වි රෝධතාවයේ නියැලී තිබේ. අනතුරුව එම ස්ථානයට පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් පිරිසක් එම උද්ඝෝෂකයින්ගෙන් කිහිපදෙනෙක්ව අ ත්අඩංගුවට ගැනීමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවක දී එම ස්ථානයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණි.

මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා ජනතාව අපහසුතාවයට පත්වීම හා වාහනවලට හානි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් එලෙස අ ත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය පවසයි

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්