පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සිදුකළ වැටලීම්වලින් ප්‍රදේශ කිහිපයකින් ගිනි අවි කිහිපයක් සොයාගෙන තිබේ.

වලස්ගල, දෙමයපිටිය ප්‍රදේශයේදී විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත රිවොල්වරයක්, ෂොට්ගන් එකක්, වායු රයිෆලයක් සහ උණ්ඩ කිහිපයක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

දොම්පෙ ප්‍රදේශයේදී සිදුකළ වැටලීමකදී සැකකරුවෙකු සමඟ විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සහ මිලිමීටර් 70 ප්‍රමාණයේ උණ්ඩ 15 ක් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් භාරයට ගෙන තිබේ.

මීට අමතරව මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමඟ කහවත්ත, වැල්ලන්දුර ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර සිලාවතුර ප්‍රදේශයේදී ද මෙරට නිෂ්පාදිත ගිනි අවි දෙකක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවද පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සඳහන් කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්