නව ලේකම්වරු 23 ක් පත් කෙරේ

කැබිනට් අමාත්‍යාංශ සඳහා නව ලේකම්වරු 23 දෙනෙක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඊට අදාළ පත්වීම් ලිපි කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේදී අද (24) පස්වරුවේ ලබාදී තිබෙනවා.

අදාළ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් පහතින්,

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්