රට පුරා මාර්ග දෙපස පැළ දස ලක්ෂයක් සිටුවීමේ හරිත ව්‍යාපෘතිය කඩිනම් කරන ලෙස මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප‍්‍රනාන්දු විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. 

එක් – එක් පළාත්වලට ආවේණික, මාර්ග දෙපස සිටුවීමට වඩාත් ගැලපෙන ශාක ප‍්‍රභේද හඳුනාගැනීම සඳහා විශේෂඥ සහය ලබාගන්නා ලෙසයි අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ. 

මෙම වැඩසටහන යටතේ ඇහැළ, කුඹුක්, කොහොඹ යන ශාක වර්ග මාර්ග දෙපස සිටුවීමට වැඩි අවධානයක් යොමුව ඇති බවයි මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්