පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධම්මික පෙරේරා සිය මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත.

ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසි ඔහු දින 16 ක් වැනි කෙටි කාලයක් සඳහා කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයක්ද දැරීය.

Source : Ada Derana

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්