කොළඹ දුම්රිය ස්ථානයේ සේවකයින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනයක් හේතුවෙන් දුම්රිය ගමනාගමනය අත්හිටුවා ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ දුම්රිය නිලධාරියෙකු සදහන් කොට තිබේ.

මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කර ඇත්තේ සේවයට වාර්තා කිරීමට ඉන්ධන නොමැති බව පෙන්වා දෙමින් බව ඔහු කියා සිටී.

සේවකයන්ට සේවයට පැමිණීමට හැකිවන පරිදි ඉන්ධන ලබාදීමට සාකච්ඡා ආරම්භ කර තිබෙන බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්