දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍රවල හිඟයක් මතුව ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇත.

ඒ පිළිබඳව දක්වමින් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති සුමේධ සෝමරත්න මහතා සඳහන් කළේ, මගීන්ගේ ඉහළ යාමත් සමග මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇති බවයි.

එමෙන්ම ප්‍රවේශ පත්‍ර මුද්‍රණය සඳහා යොදවා ඇති කාර්ය මණ්ඩලයේ හිඟයක් මතුව ඇති බවට දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා සඳහන් කළ අතර, ඔහු තව දුරටත් කියා සිටියේ එය කඩිනමින් මග හැරවීමට පියවර ගන්නා බවයි.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්