දිවයිනට බලපා ඇති අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට ගංවතුර හා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇත.

ඒ පිළිබඳ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානය කියා සිටින්නේ ගාල්ල, හම්බන්තොට, මහනුවර, කෑගල්ල, මාතර, නුවරඑළිය සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රදේශ කීපයකට අද (1) උදෑසන 11 සිට හෙට (2) පෙරවරු 11 දක්වා බලපැවැත්වෙන පරිදි නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරන බවයි.

මෙම අනතුරු ඇඟවීම හේතුවෙන් අදාළ ප්‍රදේශවල ජීවත්ව සිටින ජනතාව පවතින කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිල්ලෙන් පසුවිය යුතුය.

ඊට අමතරව නිල්වලා ගඟ ද්‍රෝණියේ පහත් බිම් ප්‍රදේශ වලට ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත්කර තිබේ.

ඒ අනුව පස්ගොඩ, කොටපොල, අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිම්බඩ, තිහගොඩ, මාතර, කඹුරුපිටිය, මුලටියන සහ දෙවිනුවර යන ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඉදිරි පැය 24 තුළ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය සහ ගංගාවල ජල මට්ටම ඉහළ යෑම පිළිබඳ විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටියි.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්