දිවයින පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල් 40ක් වසා දමා ඇත

දිවයින පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල් 40ක් වසා දමා ඇති බව ඛනිජ තෙල් බෙදුම්කරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා. පිරවුම්හල් සේවකයන් බියවද්දා පාරිභෝගිකයින් ඉන්ධන ලබාගැනීමට කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් එම පිරවුම්හල් වසාදමා ඇති බවයි එම සංගමය සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව එම පිරවුම්හල්වලට ඇනවුම් කළ ඉන්ධන තොග සියල්ලම නැවත අවලංගු කර ඇති බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්