පුත්තලම ප්‍රදේශයේ වැවක හා ඇල්පිටිය ප්‍රදේශයේ ඇළක  තිබී නාඳුනන මළ සිරුරු දෙකක් සොයා ගෙන ඇත.

එක් මළ සිරුරක් පුත්තලම ආනමඩුව ගල්කුලම වැවෙහි තිබියදි ඊයේ (4) දිනයේදි සොයා ගැනීමට හැකිවූ අතර, අද (5) පෙරවරුවේ අනෙක් මළ සිරුර සොයා ගැනීමට හැකිවූයේ ඇල්පිටිය අලුත්ගම ඇළහි තිබියදියි.

මෙම මළ සිරුරු දෙක පිළිබඳව මේ වන විට වැඩි දුර පරීක්ෂණ අරඹා ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්