කොවිඩ් 19 වයිරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබු සියලුම දුම්රිය සඳුදා(25) සිට සාමාන්‍ය පරිදි නැවත ධාවනයට එක් කරන බව දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සඳහන් කරයි.

මාස තුනකට අධික කාලයක් අවලංගු කර තිබූ නගරාන්තර ශීඝ්‍රගාමී, තැපැල් ඇතුළු දුම්රිය මෙලෙස නැවත ධාවනයට එක් කිරීමට නියමිත බවද දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සඳහන් කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්