ත්‍රී රෝද රථ හිමියන් හට ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව සියළුම ත්‍රී රෝද රථ හිමියන් තමාට අදාළ වසමේ පොලිස් ස්ථානයේ ලියාපදිංචි විය යුතු අතර, එලෙස ලියාපදිංචි වීමේදි ආසන්නතම ඉන්ධන පිරවුම්හල සඳහන් කළ යුතු වේ.

ඒ අනුව ත්‍රී රෝද රථ සඳහා එළඹෙන අගෝස්තු 1 වන දා සිට ඉන්ධන ලබා ගැනීම සිදු කළ හැක්කේ එලෙස ලියාපදිංචි අවස්ථාවේදි ලබා දෙන පිරවුම්හලෙන් පමණකි.

එමෙන්ම ජූලි 31 වනදාට පෙර මෙම ලියාපදිංචි වීම සිදු කළ යුතු වේ.

බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා විසින් ට්විටර් පණිවිඩයක් මගින් මේ බව දන්වා ඇත.

ඊට අමතරව විදුලි ජනන යන්ත්‍ර, කාර්මික උපකරණ වැනි ඉන්ධන මගින් බලගැන්වෙන උපකරණ භාවිතා කරන පුද්ගලයන්ද තම අවශ්‍යතාවය අනුව සති පතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි විය යුතු අතර, එහිදීද ආසන්නතම පිරවුම්හල සඳහන් කළ යුතුවේ.

එමෙන්ම 49CC වර්ගයේ බයිසිකල් භාවිතා කරන්නන් හට සිය ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි විය යුතු අතර, චැසි අංකය සමගින් ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට නොහැකි පුද්ගලයන් හට එළඹෙන සිකුරාදා දින සිට වාහන ආදායම් බලපත්‍රය සමගින් ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාව සැලසේ.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්