ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු ඉහළට පළමු කිලෝමීටරයට රුපියල් 100ක්

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා ත්‍රීරෝද රථ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව පළමු කිලෝමීටරයට රුපියල් 100ක් සහ දෙවන කිලෝමිටරයේ සිට රුපියල් 80 බැගින් අය කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්