නැවත වරක් ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීම සීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය පවසයි.

ඩෙංගු රෝගීන් 1,102කු පසුගිය සතිය තුළ පමණක් හඳුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව මේ වසරේ ගත වු පළමු මාස පහ තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 17,405 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

පසුගිය වසරේ මෙම කාලය තුළ ඩෙංගු රෝගීන් 8,936 දෙනෙකු පමණක් වාර්තා වී ඇති අතර පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වීම සීඝ්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කළේය.

පසුගිය සතිය තුළ  රෝගීන් 207 දෙනෙකු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගෙන ඇති අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 121 දෙනෙකු ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 112 දෙනෙකු සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් රෝගීන් 103 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්