ණය ලබා ගැනීමට මහ බැංකුව රජයේ නියෝජිතයා ලෙස පෙනී සිටියත් ගත් ණය වලට කරන දෑ තීරණය කරන්නේ පාර්ලිමේන්තුව – මහබැංකු අධිපති ණය පිළිබඳ විස්තර කරයි.

රට දැන් තිබෙන තත්ත්වයට වැටීමට මූලික හේතුව ලෙස තමා දකින්නේ ණය ගැනීම නොව, ​එසේ ලබාගත් ණය වියදම් කර ඇති ආකාරය බව මහ බැංකු අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ පවසනවා.

ඕනෑම රටක් ණය ගැනීම වැරැද්දක් නොවන බවත්, ණය නොගෙන රටක් දියුණු කළ නොහැකි බවත් ඔහු පෙන්වා දෙනවා. රජයට ණය අවශ්‍ය වූ විට ඒ සඳහා රජයේ නියෝජිතයා ලෙස මහ බැංකුව පහසුකම් සලසන නමුත්, එසේ ලබාගන්නා ණය භාවිතා කරන්නේ කුමන දෑ සඳහා දැයි තීරණය කරන්නේ රජය සහ පාර්ලිමේන්තුව බව ඔහු පෙන්වා දෙනවා.

ආයෝජකයින් යම් රටකට ණය ලබා දෙන්නේ, එම ණය රටේ රජය විසින් පොදු ආයෝජන සඳහා යොදවයි යන අපේක්ෂාව ඇතුව බවත්, එසේ යෙදවූ විට රටේ ආර්ථිකය දියුණු වී, රටේ ණය නැවත ගෙවීමේ හැකියාව වැඩි වේය යන පදනම මත බවත්  පැහැදිලි කර දෙනවා.

කෙසේ නමුත් මෙරට තුළ විශාල අයවැය හිඟයක් තිබෙන හෙයින්, ණයක් ලැබූ විගස එය එදිනෙදා වියදම් සඳහා යෙදවී ඇති බවත්, ආයෝජන සඳහා යම් කොටසක් යෙදවී තිබුණත් එම ආයෝජන හරහා කෙතරම් ප්‍රතිලාභයක් රටට ලැබී තිබේද නැතිද යන වග, රට දැන් වැටී තිබෙන තත්ත්වයට මූලික හේතුව ලෙස තමා දකින බව මහබැංකු අධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙනවා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්